bảng giá hosting

kinh doanh

0906928717

kinh doanh

0931852322

kinh doanh

0906928717

điện thoại

0906643299

bảng giá hosting

Bảng giá hosting

Đăng ký bảng giá cho kế hoạch của bạn

CÁ NHÂN +1

Dung lượng
2GB
Băng thông
40GB
Địa chỉ Email
60
Tài Khoản FTP
1
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
2
2.268.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3

CÁ NHÂN +2

Dung lượng
3GB
Băng thông
70GB
Địa chỉ Email
120
Tài Khoản FTP
2
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
3
3.180.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3

DOANH NGHIỆP #1

Dung lượng
4GB
Băng thông
110GB
Địa chỉ Email
200
Tài Khoản FTP
4
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
4
3.900.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3

DOANH NGHIỆP #2

Dung lượng
5GB
Băng thông
160GB
Địa chỉ Email
0
Tài Khoản FTP
5
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
5
4.500.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3

DOANH NGHIỆP VỪA 1

Dung lượng
7GB
Băng thông
280GB
Địa chỉ Email
0
Tài Khoản FTP
10
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
10
5.520.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3

DOANH NGHIỆP VỪA 2

Dung lượng
8GB
Băng thông
340GB
Địa chỉ Email
0
Tài Khoản FTP
20
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
20
5.940.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3

DOANH NGHIỆP LỚN 1

Dung lượng
10GB
Băng thông
500GB
Địa chỉ Email
200
Tài Khoản FTP
35
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
35
6.600.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3

DOANH NGHIỆP LỚN 2

Dung lượng
20GB
Băng thông
KGHGB
Địa chỉ Email
120
Tài Khoản FTP
110
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
110
10.800.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3