bảng giá hosting

bảng giá hosting

Bảng giá hosting

Đăng ký bảng giá cho kế hoạch của bạn

CÁ NHÂN +1

Dung lượng
2GB
Băng thông
40GB
Địa chỉ Email
60
Tài Khoản FTP
1
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
2
2.268.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3

CÁ NHÂN +2

Dung lượng
3GB
Băng thông
70GB
Địa chỉ Email
120
Tài Khoản FTP
2
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
3
3.180.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3

DOANH NGHIỆP #1

Dung lượng
4GB
Băng thông
110GB
Địa chỉ Email
200
Tài Khoản FTP
4
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
4
3.900.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3

DOANH NGHIỆP #2

Dung lượng
5GB
Băng thông
160GB
Địa chỉ Email
0
Tài Khoản FTP
5
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
5
4.500.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3

DOANH NGHIỆP VỪA 1

Dung lượng
7GB
Băng thông
280GB
Địa chỉ Email
0
Tài Khoản FTP
10
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
10
5.520.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3

DOANH NGHIỆP VỪA 2

Dung lượng
8GB
Băng thông
340GB
Địa chỉ Email
0
Tài Khoản FTP
20
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
20
5.940.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3

DOANH NGHIỆP LỚN 1

Dung lượng
10GB
Băng thông
500GB
Địa chỉ Email
200
Tài Khoản FTP
35
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
35
6.600.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3

DOANH NGHIỆP LỚN 2

Dung lượng
20GB
Băng thông
KGHGB
Địa chỉ Email
500
Tài Khoản FTP
110
MYSQL
0
Park/ Addon Domain
110
10.800.000 đ
  • *Sever đặt tại VIỆT NAM *Back up miễn phí hàng tuần *Thanh toán 2 năm giảm 15% năm thứ 2 *Thanh toán 3 năm giảm 30% năm thứ 3