bảng giá quản trị website

bảng giá quản trị website

Bảng giá quản trị website

Gói #1

1.500.000đ/ tháng

1. Hỗ trợ khách hàng đưa nội dung lên website 
2. Viết Content PR chuẩn SEO thân thiện với Google
3. Cập nhật thông tin sản phẩm
4. Nghiên cứu tối ưu từ khóa SEO cho bài viết
TỐI ƯU ON PAGE
5. Ảnh bài viết được xử lý cắt ghép, tạo hiệu ứng
6. Index bài viết lên google
8. Ảnh được đặt thẻ ATL, chèn Logo, Hotline
7. Tạo internal link nội bộ liên kết giữa các bài viết trong website
8. Tạo Fanpage
9. Báo cáo hiệu quả quản trị
QUẢN TRỊ KĨ THUẬT
10. Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
 

Gói #2

2.500.000đ/ tháng

1. Hỗ trợ khách hàng đưa nội dung lên website 
2. Viết Content PR chuẩn SEO thân thiện với Google
3. Cập nhật thông tin sản phẩm
4. Nghiên cứu tối ưu từ khóa SEO cho bài viết
5. Đăng tin dịch vụ, sản phẩm lên các trang rao vặt, diễn đàn
TỐI ƯU ON PAGE
6. Ảnh bài viết được xử lý cắt ghép, tạo hiệu ứng
7. Index bài viết lên google
8. Ảnh được đặt thẻ ATL, chèn Logo, Hotline
9. Tạo internal link nội bộ liên kết giữa các bài viết trong website
10. Tạo Fanpage (nếu chưa có)
11. Báo cáo hiệu quả quản trị
QUẢN TRỊ KĨ THUẬT
12. Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
13. Kiểm tra, bảo trì, sao lưu, điều hướng link lỗi #404 trên website
14. Cài đặt công cụ quản lý website cần thiết (Google Analytic, Google Console)

Gói #3

3.500.000đ/ tháng

1. Hỗ trợ khách hàng đưa nội dung lên website 
2. Viết Content PR chuẩn SEO thân thiện với Google
3. Cập nhật thông tin sản phẩm
4. Nghiên cứu tối ưu từ khóa SEO cho bài viết
5. Đăng tin dịch vụ, sản phẩm lên các trang rao vặt, diễn đàn
TỐI ƯU ON PAGE
6. Ảnh bài viết được xử lý cắt ghép, tạo hiệu ứng
7. Index bài viết lên google
8. Ảnh được đặt thẻ ATL, chèn Logo, Hotline
9. Tạo internal link nội bộ liên kết giữa các bài viết trong website
10. Tạo Fanpage (nếu chưa có)
11. Báo cáo hiệu quả quản trị
12. Đăng ký bảo vệ bản quyền bài viết DMCA
13. Đăng ký website với Bộ Công Thương
14. Tạo Email theo tên miền
QUẢN TRỊ KĨ THUẬT
15. Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
16. Kiểm tra, bảo trì, sao lưu, điều hướng link lỗi #404 trên website
17. Cài đặt công cụ quản lý website cần thiết (Google Analytic, Google Console)

Gói #4

4.500.000đ/ tháng

1. Hỗ trợ khách hàng đưa nội dung lên website 
2. Viết Content PR chuẩn SEO thân thiện với Google
3. Cập nhật thông tin sản phẩm
4. Nghiên cứu tối ưu từ khóa SEO cho bài viết
5. Đăng tin dịch vụ, sản phẩm lên các trang rao vặt, diễn đàn
TỐI ƯU ON PAGE
6. Ảnh bài viết được xử lý cắt ghép, tạo hiệu ứng
7. Index bài viết lên google
8. Ảnh được đặt thẻ ATL, chèn Logo, Hotline
9. Tạo internal link nội bộ liên kết giữa các bài viết trong website
10. Tạo Fanpage (nếu chưa có)
11. Báo cáo hiệu quả quản trị
12. Đăng ký bảo vệ bản quyền bài viết DMCA
13. Đăng ký website với Bộ Công Thương
14. Tạo Email theo tên miền
QUẢN TRỊ KĨ THUẬT
15. Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
16. Kiểm tra, bảo trì, sao lưu, điều hướng link lỗi #404 trên website
17. Cài đặt công cụ quản lý website cần thiết (Google Analytic, Google Console)