bảng giá quản trị website

bảng giá quản trị website

Bảng giá quản trị website

Gói #1

1.500.000đ/ tháng

QUẢN TRỊ NỘI DUNG

1. Hỗ trợ khách hàng đưa nội dung lên website (2 bài/ tháng).

2. Viết Content PR chuẩn SEO thân thiện với Google (3 bài/ tháng).

3. Cập nhật thông tin sản phẩm (hình ảnh, giá cả, mô tả ngắn (20 sản phẩm/ tháng).

4. Nghiên cứu tối ưu từ khóa SEO cho bài viết.

5. Đăng bài viết dịch vụ, tin tức, sản phẩm lên các trang rao vặt, diễn đàn ( 3 trang).

TỐI ƯU ON PAGE

6. Ảnh bài viết được xử lý cắt ghép, tạo hiệu ứng.

7. Index bài viết lên google.

8. Ảnh được đặt thẻ ATL, chèn Logo, Hotline.

9. Tạo internal link nội bộ liên kết giữa các bài viết trong website.

QUẢN TRỊ KĨ THUẬT

10. Quản trị hosting

11. Cài đặt công cụ quản lý website cần thiết (Google Analytic, Google Console).

12. Backup dữ liệu hosting.

SOCIAL NETWORK

13. Báo cáo hiệu quả quản trị (1 lần/ tháng).

 

Gói #2

2.500.000đ/ tháng

QUẢN TRỊ NỘI DUNG

1. Hỗ trợ khách hàng đưa nội dung lên website (3 bài/ tháng).

2. Viết Content PR chuẩn SEO thân thiện với Google (6 bài/ tháng).

3. Cập nhật thông tin sản phẩm (hình ảnh, giá cả, mô tả ngắn (25 sản phẩm/ tháng).

4. Nghiên cứu tối ưu từ khóa SEO cho bài viết.

5. Đăng bài viết dịch vụ, tin tức, sản phẩm lên các trang rao vặt, diễn đàn (6 trang).

TỐI ƯU ON PAGE

6. Ảnh bài viết được xử lý cắt ghép, tạo hiệu ứng.

7. Index bài viết lên google.

8. Ảnh được đặt thẻ ATL, chèn Logo, Hotline.

9. Tạo internal link nội bộ liên kết giữa các bài viết trong website.

QUẢN TRỊ KĨ THUẬT

10. Quản trị hosting

11. Cài đặt công cụ quản lý website cần thiết (Google Analytic, Google Console).

12. Backup dữ liệu hosting.

SOCIAL NETWORK

13. Báo cáo hiệu quả quản trị (1 lần/ tháng).

Gói #3

3.500.000đ/ tháng

QUẢN TRỊ NỘI DUNG

1. Hỗ trợ khách hàng đưa nội dung lên website (5 bài/ tháng).

2. Viết Content PR chuẩn SEO thân thiện với Google (9 bài/ tháng).

3. Cập nhật thông tin sản phẩm (hình ảnh, giá cả, mô tả ngắn (30 sản phẩm/ tháng).

4. Nghiên cứu tối ưu từ khóa SEO cho bài viết.

5. Đăng bài viết dịch vụ, tin tức, sản phẩm lên các trang rao vặt, diễn đàn  (9 trang).

TỐI ƯU ON PAGE

6. Ảnh bài viết được xử lý cắt ghép, tạo hiệu ứng.

7. Index bài viết lên google.

8. Ảnh được đặt thẻ ATL, chèn Logo, Hotline.

9. Tạo internal link nội bộ liên kết giữa các bài viết trong website.

10. Đăng ký bảo vệ bản quyền bài viết DMCA.

11. Đăng ký website với Bộ Công Thương.

QUẢN TRỊ KĨ THUẬT

12. Kiểm tra, bảo trì, sao lưu, điều hướng link lỗi #404 trên website, tối ưu cấu trúc website.

13. Tạo Email theo tên miền.

14. Quản trị hosting

15. Cài đặt công cụ quản lý website cần thiết (Google Analytic, Google Console).

16. Backup dữ liệu hosting.

SOCIAL NETWORK

17. Tạo fanpage (tặng 500 lượt thích).

13. Báo cáo hiệu quả quản trị (1 lần/ tháng).

Gói #4

4.500.000đ/ tháng

QUẢN TRỊ NỘI DUNG

1. Hỗ trợ khách hàng đưa nội dung lên website (8 bài/ tháng).

2. Viết Content PR chuẩn SEO thân thiện với Google (12 bài/ tháng).

3. Cập nhật thông tin sản phẩm (hình ảnh, giá cả, mô tả ngắn (40 sản phẩm/ tháng).

4. Nghiên cứu tối ưu từ khóa SEO cho bài viết.

5. Đăng bài viết dịch vụ, tin tức, sản phẩm lên các trang rao vặt, diễn đàn (12 trang).

TỐI ƯU ON PAGE

6. Ảnh bài viết được xử lý cắt ghép, tạo hiệu ứng.

7. Index bài viết lên google.

8. Ảnh được đặt thẻ ATL, chèn Logo, Hotline.

9. Tạo internal link nội bộ liên kết giữa các bài viết trong website.

10. Đăng ký bảo vệ bản quyền bài viết DMCA.

11. Đăng ký website với Bộ Công Thương.

QUẢN TRỊ KĨ THUẬT

12. Kiểm tra, bảo trì, sao lưu, điều hướng link lỗi #404 trên website, tối ưu cấu trúc website.

13. Tạo Email theo tên miền.

14. Quản trị hosting

15. Cài đặt công cụ quản lý website cần thiết (Google Analytic, Google Console).

16. Backup dữ liệu hosting.

SOCIAL NETWORK

17. Tạo fanpage (tặng 700 lượt thích).

18. Viết content cho Facebook (1 bài).

19. Báo cáo hiệu quả quản trị (1 lần/ tháng).

Gói #5

5.500.000đ/ tháng

QUẢN TRỊ NỘI DUNG

1. Hỗ trợ khách hàng đưa nội dung lên website (11 bài/ tháng).

2. Viết Content PR chuẩn SEO thân thiện với Google (15 bài/ tháng).

3. Cập nhật thông tin sản phẩm (hình ảnh, giá cả, mô tả ngắn (50 sản phẩm/ tháng).

4. Nghiên cứu tối ưu từ khóa SEO cho bài viết.

5. Đăng bài viết dịch vụ, tin tức, sản phẩm lên các trang rao vặt, diễn đàn (15 trang).

TỐI ƯU ON PAGE

6. Ảnh bài viết được xử lý cắt ghép, tạo hiệu ứng.

7. Index bài viết lên google.

8. Ảnh được đặt thẻ ATL, chèn Logo, Hotline.

9. Tạo internal link nội bộ liên kết giữa các bài viết trong website.

10. Đăng ký bảo vệ bản quyền bài viết DMCA.

11. Đăng ký website với Bộ Công Thương.

QUẢN TRỊ KĨ THUẬT

12. Kiểm tra, bảo trì, sao lưu, điều hướng link lỗi #404 trên website, tối ưu cấu trúc website.

13. Tạo Email theo tên miền.

14. Quản trị hosting

15. Cài đặt công cụ quản lý website cần thiết (Google Analytic, Google Console).

16. Backup dữ liệu hosting.

SOCIAL NETWORK

17. Tạo fanpage (tặng 1000 lượt thích).

18. Viết content cho Facebook (2 bài).

19. Báo cáo hiệu quả quản trị (1 lần/ tháng).