SHIZENCOS

thiết kế website

Ngày 18/08/2021 10:36 AM

DỊCH VỤ ĐÃ CUNG CẤP

- Chiến lược web

- Thiết kế giao diện website

- Phát triển giao diện và hiệu ứng người dùng 

- Thiết kế đáp ứng ( Web Responsive Design)

- Định hướng và phát triển nội dung website

- Xây dựng hệ thống quản lí nội dung 

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

Là một công ty cung cấp dịch vụ tiên phong về gia công mỹ phẩm, gia công thực phẩm chức năng và cung cấp nguồn nguyên liệu nhập khẩu, khi tiếp cận và gây dựng lòng tin cho khách hàng tại thị trường Việt Nam Shizencos gặp không ít khó khăn. Do đó, Shizencos rất cần có một website với nội dung được hệ thống đầy đủ, thiết kế tinh gọn, dễ tiếp cận phục vụ cho việc xây dựng đội ngũ nòng cốt. BMWeb đã làm rất tốt vai trò của mình từ khi tiếp nhận dự án cho đến khi chuyển giao trang web hoàn thiện và hỗ trợ về sau

XEM TRANG WEB

https://shizencos.com/