Hướng dẫn tạo Email Sever dành cho khách hàng

thư viện kiến thức

Ngày 19/10/2022 02:10 PM

Bước 1: Đăng nhập quản lý Email sever theo thông tin đã cung cấp qua Email:

Nhập Username và Password

Bước 2: Sau khi đăng nhập, nhấn vào mục + Add 

Sau đó nhấn User

Bước 3: Tiến hành tạo Email.

Giải thích các mục:

1. Tạo user name Email

2. Tạo password

3. Nhập lại password ở mục 2

4. Tạo tên hiển thị

5. Dung lượng Email

6. Password mặc định ngẫu nhiên của hệ thống (Không dùng nếu tự tạo Password)

7. Nhấn Add sau khi hoàn thành

 

Trân trọng.